Uzman Çavuş Olabilmek için Gerekli Sağlık Şartları Nelerdir?

Uzman Çavuş Olabilmek için Gerekli Sağlık Şartları Nelerdir?
02.03.2020
208
A+
A-

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Uzman Çavuş olmak için gerekli sağlık şartları nelerdir? Detayları sizin yazdık.

Kahraman ordumuzun bir mensubu olmak istiyorsanız, haber serimize kulak verin. Serimizin ilk haberi, Uzman Çavuş olmak için gerekli sağlık şartları. Alımlar, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık yönetmeliğine göre yapılıyor. İşte yönetmelikte yer alan maddeler;

Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş ve Er Adayları ile Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Sağlık Yetenekleri

Uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er alım muayeneleri TSK Sağlık Yönetmeliğindeki aşağıda verilen maddelere göre yapılmaktadır.

  • MADDE 26

(1) Uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er adayları ilk olarak ön sağlık muayenesine tabi tutulurlar. Ön sağlık muayenesini geçemeyenler uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olamaz.

(2) Ön sağlık muayenelerini geçenlerin heyet muayeneleri asker hastaneleri sağlık kurullarında veya Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca sağlık kurulu muayenesi yapma yetkisi verilen geçici veya daimi askeri sağlık muayene merkezleri veya heyetlerince yapılır.

(3) Uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er adaylarında hepatit B, hepatit C, HIV, yaygın sekelle iyileşmiş veya aktif tüberküloz ile kronikleşebilecek ya da zamanla artabilecek nitelikte herhangi bir hastalık ve diskromatopsi bulunmamalı ve tashihli görmeleri tam olmalı, bunlar ruh sağlığı ve hastalıkları açısından tam sağlam olmalıdır.

(4) Üçüncü fıkradaki şartları taşıması koşuluyla adaylar için tanzim edilen raporlarda, sağlam olanlar ile hastalık ve arızasının Kara Kuvvetleri Komutanlığı (1) Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinin piyade sınıfına ait “TĞM.-YZB.” sütunundaki karşılığı Hastalık ve Arızalar

Listesinin (A) diliminde (+) işareti olanlar hakkında “Uzman Erbaş veya Sözleşmeli Erbaş/Er Olur” kararı, (A) diliminde (-) ve (x) işareti olanlar ile (B) ve (D) diliminde olanlar hakkında ise “Uzman Erbaş veya Sözleşmeli Erbaş/Er Olamaz” kararı verilir.

 (5) Adaylarda tespit edilen ikiden fazla hastalık veya arıza sekelleri ayrı ayrı olarak Hastalık ve Arızalar Listesinin (A) dilimleri kapsamında ve karşılıkları (+) işareti olduğu halde, bu hastalık ve arızaların birarada bulunması kişinin uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş veya er görevini yapmasına engel olacak nitelikte ise bu kişi hakkında sağlık kurullarınca “Uzman Erbaş veya Sözleşmeli Erbaş/Er Olamaz” kararı verilir.

(6) Uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er alımlarında boy ve ağırlık sınırları ile ilgili değerlendirmeler ek-A’da yer alan tablolara göre yapılır. Alımı yapacak komutanlıklar,

ek-A’da yer alan tablolarda belirtilen alt sınırların daha aşağısında veya üst sınırların daha yukarısında olmamak kaydıyla, adaylarda arayacakları boy ve ağırlık alt ve üst sınırlarını kendileri tespit edebilir (Sözleşmeli erbaş ve er adaylarında ağırlık üst sınırı ek-A’da yer alan tablolardaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.). Tespit edilen bu sınırlar broşürlerde yayımlanır.

(7) Uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er adaylarına aşağıdaki laboratuvar tetkikleri ve radyolojik tetkikler yapılır.

a) Akciğer grafisi, direkt üriner sistem grafisi.

b) HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV.

c) Tam kan sayımı ve sedimantasyon.

ç) Tam idrar muayenesi.

d) Kanda üre ve kreatinin, AST, ALT, ALP, bilirubinler, TSH, LDH, total kolesterol, trigliserit.

e) Açlık kan şekeri.

f) Ultrasonografi.

g) EKG, ekokardiografi.

ğ) Lüzum görülen diğer laboratuvar tetkikleri.

Komando, paraşüt, özel harekât, özel kuvvetler ve arama kurtarma, dalgıç (birinci sınıf dalgıç, SAT, SAS, mayın harbi dalgıcı) ve kurbağa adam özel ihtisasları ile ilgili sağlık yetenekleri

  • MADDE 27

(1) Uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er adayları ile uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlerden komando, paraşüt, özel harekât, özel kuvvetler ve arama kurtarma özel ihtisaslarına seçilecekler veya bu görevlere devam edecekler tam sağlam olmalı veya hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin (A) diliminde bulunmalıdır. Ancak

bunlardan;

a) Göz hastalıkları: Hastalık ve Arızalar Listesinin (A) dilimine giren ve -3 diyoptriyi aşan hipermetropi, miyopi ve eksenler arasındaki farkı 1 diyoptriyi aşan muhtelif cins astigmatizması olanlar,

b) Astım hastalığı olanlar,

c) Psikiyatrik hastalığı olanlar,

ç) Hastalık ve arızaları Hastalık ve Arızalar Listesinin (A) dilimine girenlerden, bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığına ait sınıflandırma çizelgesinin piyade sınıfına ait “TĞM.-YZB.” rütbe sütununda karşılığı (-) veya (x) işareti bulunanlar, komando, paraşüt, özel harekât, özel kuvvetler ve arama kurtarma özel ihtisaslarına seçilemezler.

 (2) Denizaltı özel ihtisasına seçilecek uzman erbaşlarda bu Yönetmeliğin 59 uncu, denizaltı özel ihtisaslı uzman erbaşlarda ise 60 ıncı maddesinde belirtilen sağlık yetenekleri aranır.

(3) Dalgıç (birinci sınıf dalgıç, SAT, SAS, mayın harbi dalgıcı) ve kurbağa adam özel ihtisaslarına seçilecek uzman erbaşlarda bu Yönetmeliğin 62 nci, dalgıç ve kurbağa adam özel ihtisaslı uzman erbaşlarda ise 63 üncü maddesinde belirtilen sağlık yetenekleri aranır.

Sözleşme yenileme muayeneleri

  • MADDE 28

(1) Sözleşme yenileme muayeneleri sırasında Hastalık ve Arızalar Listesinin (A) dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip olduğu tespit edilen uzman erbaşlar sınıfı görevlerine devam eder. Sözleşmeli erbaş ve erler için amirin gerekli gördükleri ve rahatsızlığını beyan edenler hariç sözleşme yenileme muayenesine gerek yoktur. Muayene edilenlerden (A) dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip olanlar sınıfı görevlerine devam eder.

Görev yapamaz raporları

  • MADDE 29

(1) Hastalık ve Arızalar Listesinin (B) ve (D) dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip olan uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler hakkında “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz” kararı verilir. Ancak kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği, ruh sağlığı ve hastalıkları ile sinir hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilir ve bunların ilişikleri kesilmez. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bulunanlar hariç olmak üzere, hastalık ve arızası devam edenler ve kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Barışta veya savaşta olsun görev sırasında ya da görev dışında görevlerinden dolayı saldırıya veya kazaya uğrayan

ya da hastalığa yakalanan uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler, haklarında kesin işlem kararlı rapor düzenleninceye kadar sıhhi izinli sayılır.

Yurtdışı görev muayeneleri

  • MADDE 30

(1) Yurtdışına gönderilecek uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler, asker hastanelerinden sağlık kurulu raporu alır. Bu rapora göre sınıfı görevini yapacak sağlık niteliğini taşıyanlar yurtdışına gönderilir.

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.